Түгээх хайрцагны чанар

1. Импортын түгээлтийн хайрцгийг гадаадад үйлдвэрлэдэг бөгөөд ерөнхийдөө дэлхийн эрчим хүчний хангамж, түгээлтийн зах зээлд борлуулдаг.Эрчим хүчний хангамж, түгээлтийн системийн шаардлага, хэвшил нь улс орон бүрт өөр өөр байдаг тул импортын цахилгаан түгээх кабинет нь дотоодын зах зээлд бүрэн хэрэгжих албагүй.

2. Импортын цахилгаан түгээх шүүгээнд хэрэглэгддэг цахилгааны үндсэн эд анги нь импортын брэнд бүтээгдэхүүн бөгөөд зарим кабинет буюу кабинетийн дагалдах хэрэгслийг заавал гадаадаас оруулж ирдэг тул импортын цахилгаан түгээх кабинетийн үнэ дотоодын түгээх кабинетаас хамаагүй өндөр байдаг..

3. Импортын түгээлтийн хайрцгийн техникийн үзүүлэлтүүд маш өндөр боловч ихэнх тохиолдолд зөвхөн нэг хэсгийг нь ашигладаг, бүр огт ашиглах боломжгүй байдаг.Жишээлбэл, импортын түгээлтийн хайрцагны шүүгээнд суурилуулж болох хэлхээний тоо нь дотоодын түгээлтийн шүүгээнийхээс илүү боловч хэлхээний хүчин чадлыг багасгах үндэслэлээр л үүнийг хийх боломжтой.Ихэнх тохиолдолд энэ нь хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй.

4. Дотоодын түгээх хайрцагны техникийн үзүүлэлтүүд нь импортын түгээлтийн шүүгээнээс доогуур байгаа хэдий ч дотоодын ихэнх цахилгаан түгээх системд хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангаж чадсан.

5. Түгээлтийн хайрцгийн чанарын хувьд үйлдвэрлэгч 3С-ийн үйлдвэрлэл, хяналт шалгалтын шаардлагыг чанд мөрдөж байгаа тохиолдолд дотоодын түгээлтийн шүүгээний чанар импортын хайрцагны чанараас дордох албагүй.

Дүгнэж хэлэхэд цахилгаан түгээх кабинетийн загварыг сонгохдоо дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

1. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож, бодит нөхцөл байдалд тохируулан хэрэглэгчдэд хамгийн тохиромжтой кабинетийн төрлийг сонгох.

2. Дотоодын алдартай үйлдвэрлэгчдийн дотооддоо үйлдвэрлэсэн шүүгээ ашиглахыг хичээ.Харьцангуй өндөр техникийн үзүүлэлт бүхий импортын цахилгаан түгээх кабинетийг та сохроор сонгох боломжгүй бөгөөд энэ нь нөөцийг үрэхэд хялбар байдаг.

3. Импортын түгээлтийн хайрцагт хэрэглэгддэг үндсэн эд ангиудын брэнд нь кабинеттай ижил байдаг тул.Тиймээс импортын цахилгаан түгээх кабинетийг сонгохдоо хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн параметрүүдэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.
u=2840440961,398518700&fm=15&gp=0


Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 17-ны хооронд